🔨【SWITCH HUBS正式登陸旺角五樓】

NEW IN 設備

DATE: 25.06.2021

小編有時玩玩下SWITCH,都會有個突然嘅諗法👉🏻如果可以有個大啲嘅MON對住黎打,成個FEEL一定零舍爽皮🤣

曾經有個呢個諗法嘅同志們🙌🏻依家黎i-ONE旺角分店就可以滿足到您啦!LADIES AND GENTLEMAN👏🏻SWITCH HUBS﹝畫面接駁器🖥️﹞正式登陸旺角五樓啦🥳

同志們只要帶備自家GEAR🥽姐系部SWITCH同埋手制🎮到旺角分店,就可以揀理想中嘅MON SIZE,當中包括:34吋27吋或24吋MON黎玩SWITCH入面嘅遊戲啦🤝 想了解有關詳情可以WHATSAPP📲小編喔